De assistenten

Wanneer u belt of langskomt wordt u geholpen door onze assistente. U kan bij haar terecht met al uw vragen. Zij kan voor u een afspraak inplannen bij de huisarts of één van de andere medewerkers van het gezondheidscentrum.


Spreekuur assistente

Bij de assistente kunt u zonder afspraak terecht voor het inleveren van urine, bijvoorbeeld bij blaasontsteking. Dit inleveren doet u bij voorkeur ’s morgens zodat u zonodig nog dezelfde dag met een eventuele behandeling kunt starten. Bij de assistente kunt u ook (zonder afspraak) terecht voor adviezen, en voor het afhalen van recepten, verwijsbrieven en verwijskaarten.

Daarnaast heeft de assistente ook een eigen spreekuur, op afspraak. U kunt bij haar terecht voor:
·    bloeddrukmeting
·    uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
·    diabetescontrole
·    hechtingen verwijderen
·    wondverzorging
·    oren uitspuiten
·    vaccinaties
·    aanstippen van wratten