Kraamcentrum

Kraamcentrum Sam is  een transculturele zorgaanbieder, dat wil zeggen dat wij zorg bieden die rekening houdt met de taal, religie, nationaliteit en cultuur van de cliënt.

Wij stellen ons flexibel op ten opzichte van de wensen en behoeften van de cliënt. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat de cliënt nodig heeft en wat er van belang is voor de cliënt, en de zorg wordt in overleg met de cliënt vast- en bijgesteld.

Wij garanderen het aantal zorguren die u aanvraagt,  bepaald aan de hand van het landelijk indicatieprotocol. Elke kraamvrouw is uniek en iedere persoonlijke situatie is weer anders.

Kraamcentrum Sam
 is gevestigd in Den Haag maar is een landelijke aanbieder  van kwalitatief hoogwaardige kraamzorg.

Uw persoonlijke situatie staat centraal in onze werkwijze.