Huisartsenpraktijk HCS Calandria

NHG Geaccrediteerde Huisartsenpraktijk
Telefoon: 070 – 880 44 04, fax.: 070 – 880 44 09

Gezondheidscentrum Calandria
Verheeskade 509 (1e etage)

Huisartsen:
Gekwalificeerde huisartsen onder leiding van drs. R. Suliman.

Openingstijden van de praktijk
De praktijk is iedere werkdag geopend van 8:00 – 12:00 uur en
van 13:00 – 17:00 uur.
Lunchpauze van 12:00 – 13:00 uur. Tijdens de lunchpauze is de praktijk alleen voor spoedgevallen bereikbaar.
Buiten openingstijden kunt u voor spoedeisende gevallen de waarneemdienst SMASH bellen via telefoonnummer 070 – 346 96 69.
De waarneemdienst SMASH heeft inzage in de patiëntendossiers van uw huisarts.

Spoedgevallen
Voor medische spoedgevallen belt u de spoedlijn op: 070 – 880 44 04 (optie 1). Wij maken dan zo snel als nodig is tijd voor u vrij.

Spreekuren volgens afspraak
Alle spreekuren verlopen volgens afspraak.

Spreekuur huisarts
Een standaard afspraak duurt 10 minuten. Dit is meestal voldoende tijd om één probleem goed aan bod te laten komen. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, geef dit dan aan bij de assistente.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente gaat net als uw huisarts vertrouwelijk met uw gegevens om.

Telefonisch spreekuur huisarts
U kunt ’s morgens bij de assistente een afspraak maken om teruggebeld te worden voor een telefonisch consult bij uw huisarts. U wordt dan in de loop van de dag teruggebeld.

Spreekuur doktersassistentes
Bij de assistentes kunt u zonder afspraak terecht voor het inleveren van urine, bijvoorbeeld bij blaasontsteking. Dit inleveren doet u bij voorkeur ’s morgens zodat u zonodig nog dezelfde dag met een eventuele behandeling kunt starten. Bij de assistente kunt u ook (zonder afspraak) terecht voor adviezen, en voor het afhalen van recepten, verwijsbrieven en verwijskaarten. Daarnaast heeft de assistente ook een eigen spreekuur. U kunt hier terecht voor:

  • bloeddrukmeting
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • diabetescontrole
  • hechtingen verwijderen
  • wondverzorging
  • oren uitspuiten
  • vaccinaties
  • aanstippen van wratten

Huisbezoek / visites
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
Omdat er in de praktijk beter onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn, is het indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

Herhaalrecepten
Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen bij de praktijkassistente via 070 – 880 44 04.